Ευχάριστα νέα για το SWPBS!
Το SWPBS European project δημοσιεύτηκε ως καλή πρακτική στο European Toolkit for Schools. https://school-education.ec.europa.eu/en/node/945280/ με μικρή περιγραφή σε 29 γλώσσες και λεπτομερή περιγραφή στην αγγλική γλώσσα.
Είμαστε πολύ περήφανοι!
Well done, SWPBS team!