Συνάντηση συνεργασίας στις 18.12.2019 με την Ομάδα Πυρήνα και το Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Άδενδρου για το σχεδιασμό της παρέμβασης στο πλαίσιο του προγράμματος: Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (Προ.Θε.Συ.)