Ενημερωτική – οργανωτική συνάντηση Ομάδων Πυρήνα (1ου και 2ου Δημ. Σχολείων Κουφαλίων) στις 23.10.2019 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κουφαλίων για το πρόγραμμα: Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (Προ.Θε.Συ.).