Ενημερωτική – οργανωτική συνάντηση Διευθυντών/ριών στις 1.10.2019 στο Δημοτικό Σχολείο Χαλκηδόνας για το πρόγραμμα: Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (Προ.Θε.Συ.)